Servis pro krajinu

Ve službě přírodě a lidem

Zabýváme se revitalizací a údržbou krajiny zejména v Libereckém kraji,
 pracujeme pro soukromníky, firmy i veřejný sektor.

O Nás

Společnost Servis pro krajinu se specializuje na komplexní péči o krajinu a veřejnou i soukromou zeleň, od návrhů řešení, vyhledávání vhodných dotací až po realizaci a zajištění udržitelnosti provedených opatření. Zajišťujeme výsadby stromů, lesnické práce, hloubení tůní, obnovu rybníků a revitalizaci zanedbaných a zdevastovaných lokalit. Nabízíme realizaci komplexních projektů tzv. „na klíč“, stejně jako dílčí práce podle požadavků zákazníka.

V našich řadách jsou zkušení environmentalisté, lesníci, zahradníci i stavaři. Spolupracujeme se zahradními a krajinářskými architekty i odborníky z dalších souvisejících oblastí. Jsme environmentální sociální podnik, který nabízí maximální kvalitu v péči o přírodní bohatství v přátelském kolektivu lidí, jenž pozorně naslouchá přání zákazníka a umí nabídnout promyšlené řešení. Působíme zejména v Libereckém kraji, větší zakázky realizujeme po dohodě i jinde v ČR.

Naše služby

Sekání trávy a zahradnické práce

sekání trávy, sekání zahrad, terénní úpravy, výsadba trvalek, keřů, stromů, budování vodních prvků, zachycování vody, stavba oplocení, cest, drobná architektura

Lesnické práce a příprava akcí v terénu

Příprava teambuildingů a dalších akcí v terénu, příprava lokality, zajištění nářadí, mechanizace, sazenic a potřebného materiálu, zajištění občerstvení, odborný dohled, úklidvýsadby, podsadby i dosadby sazenic, prořezávky, probírky, kácení, úklid po těžbě, odkorňování, stavby a opravy oplocenek

Obnova rybníků a hloubení tůní

oprava hrází, odbahnění, úprava terénu, hloubení tůní a odvoz vytěžené hmoty, výsadba doprovodné zeleně, opatření na zadržování vody v krajině i ve městě

Údržba přírodních lokalit

odstraňování invazních rostlin, vyřezávání náletů, výsadby a dosadby, ruční kosení, včetně podmáčených ploch, odstranění stařiny, narušování drnu, dosévání, značení rezervací a údržba návštěvnické infrastruktury, výstavba mlatových a žulových cest či chodníčků

Komplexní revitalizační projekty

jsme schopni navrhnout a následně realizovat revitalizaci Vašeho pozemku tak, aby byl příjemnějším místem pro život jak pro lidi, tak pro přírodu. Vytváříme remízky, aleje, skupinové výsadby, vodní prvky, umíme připravit a realizovat projekty na zlepšení druhové skladby lesa

Dotační poradenství

máme dlouholeté zkušenosti s využíváním dotací pro obnovu krajiny a péči o ní, včetně zajištění administrativy a vyúčtování. V případě Vašeho zájmu zajistíme pro Váš projekt i potřebné dotace

Naše Principy

1

Maximální využití místních materiálů a původních druhů dřevin a rostlin.

2

Omezení až vyloučení využívání umělých hmot, rašeliny, pesticidů apod.

3

Projekty vychází z dobré znalosti přírodních procesů a podmínek každé lokality.

4

Vždy se snažíme skloubit tři hlediska – ekologické, estetické a ekonomické – princip 3E.

Princip 3E – Při naší práci se vždy snažíme, abychom v maximální míře pracovali tak, abychom nejen nezatěžovali obecně životní prostředí, ale také jsme maximální podporovali jeho vitální stav a biodiverzitu na konkrétní lokalitě. Počítáme vždy s tím, že lokality, na kterých pracujeme, budou navštěvovat další lidé, proto se na naši práci díváme vždy i z hlediska budoucích uživatelů. Šetříme zdroje našich zákazníků – pokud to jde, využíváme dotační zdroje, myslíme na minimalizaci nákladů na údržbu v dalších letech.    

ceník

 • Sečení bubnovou sekačkou 2 Kč/m²
 • Ruční kosení 5 Kč/m²

  včetně podmáčených ploch

 • Sečení křovinořezem 5 Kč/m²

  mimo náletové dřeviny

 • Sečení křovinořezem 10 Kč/m ²

  včetně náletových dřevin

 • Ruční hrabání 3 Kč/m²

  včetně nakládky posečeného materiálu

 • Odborné práce 290 Kč/hod

  Výsadby, prořezy, štěpkování, odkorňování

 • Neodborné práce 170 Kč/hod
 • Kácení* 290 Kč/hod
 • Rizikové kácení* 500 Kč/hod
 • Odstraňování pařezů* 290 Kč/hod
 • Práce vysokotlakým čističem* 240 Kč/hod
 • Zemní práce* 450 – 950 Kč/hod

  se strojem Bobcat, Menzimuk, JSB (cena dle typu stroje)

 • *po dohodě případně cena za celou zakázku

 • V případě větších zakázek a rozlehlejších ploch nabízíme množstevní slevu na jednotkových cenách.

Komlexní zakázky

Hloubení tůní, revitalizace rybníků, renaturalizace krajinných ploch, opatření na zadržování vody v krajině, stavba oplocenek, mlatových a žulových cest, zemní práce, odbahnění – cenu Vám nabídneme na základě posouzení konkrétní lokality a Vašich požadavků. Součástí nabídky je vždy i možnost zajištění dotací. 

Dotační poradenství

Cena se odvíjí od typu projektu, úvodní konzultace je zdarma.

Galerie

Kontakt

Pokud máte zájem o naší nabídku, jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 16 hodin. tel. 605249874 nebo nám pošlete zprávu a my se vám ozveme.

Vedení společnosti

Oddělení přípravy projektů

Oddělení terénních prací

Vedení společnosti

Mgr. Jan Korytář

Odborný garant, ekolog vzděláním i dlouholetou praxí, autor mnoha revitalizačních projektů, specializace na obnovu biodiverzity, zadržování vody v krajině a zvyšování rekreačního potenciálu revitalizovaných lokalit.
tel: 776561736
email: korytar.jan@email.cz

ThLic. Mgr. Ondřej Havelka,

 MBA

Provozní ředitel, sjednávání a realizace zakázek, realizace opatření na zadržování vody v krajině.

tel: 605249874
email: havelka@servisprokrajinu.cz

Oddělení přípravy projektů

Ing. Michaela Mikešová

Příprava projektů na zadržování vody v krajině a obnovu biodiverzity.
email: mikesova@servisprokrajinu.cz

Oddělení terénních prací

Stanislav Mráz, Dis

Úsek lesnické práce – komplexní zajištění lesnických prací. email: mraz@servisprokrajinu.cz

Rudolf Hoffmann

Úsek údržby krajinné a veřejné zeleně – komplexní údržba zeleně. email: hoffmann@servisprokrajinu.cz

Projekt Servis pro krajinu, s.r.o.  je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí

Cílem projektu  je podpora vzniku a rozvoje regionálního environmentálního sociálního podniku, který je zaměřen na revitalizační práce v krajině – tvorbu nových tůní a obnovu rybníků či jiných objektů zajišťujících udržení vody v krajině, výsadby stromořadí, mezí a dalších krajinotvorných prvků, práce na změně druhové skladby lesa včetně oprav oplocenek, výsadby sazenic, údržbu zeleně a další.


Realizátor projektu: Servis pro krajinu, s.r.o.
Registrační číslo projektu:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014988
Období realizace projektu: 1. 4. 2020 – 30. 9. 2021
Kontaktní osoba projektu: Ing. Jana Cimbálová